Disclaimer

GSMXL (Kamer van Koophandel: 64733181) verleent u hierbij toegang tot www.gsmxl.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. GSMXL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GSMXL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GSMXL. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GSMXL.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GSMXL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GSMXL. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GSMXL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem contact op

Bel ons: 070 – 2212 765. Wij zijn alle werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

070 – 2212 765

Stuur een email

Mail ons naar info@gsmxl.nl. We reageren op werkdagen meestal binnen 2 uur.

info@gsmxl.nl

Postadres

Je kan je bestellingen retourneren naar het adres Hoofpolderstraat 6 2493 XD in Den Haag.

Bekijk op maps